Bir Sayfa Seçin

Biyobelge

Translation Services for Medical Products

to do: translate this page…

T.C. Sağlık Bakanlığının Tıbbi Cihaz Yönetmeliğine* göre imalatçı tarafından hastalara, kullanıcılara ve uygulayıcılara yönelik olarak tıbbi cihazla birlikte verilmesi gereken bilgiler, kullanım kılavuzları, etiketler, bakım-onarım kitapçığı ve diğer açıklamalar tıbbi cihaz piyasaya arz edildiğinde Türkçe olmalıdır.

Benzer şekilde, Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmeliğe* göre de pazarlama iznine sahip tüm ürünler, Bakanlıkça onaylanmış prospektüs ve etiket ile birlikte piyasaya sunulmak zorundadır ve bilgiler Türkçe olarak sunulur.

Yine, Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlendirilmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmeliğe* göre Türkiye’de piyasaya arz edilecek zararlı madde ve karışımların etiketleri Türkçe hazırlanmalıdır.

Ayrıca, ISO Kalite Yönetim Sistemlerine göre (ISO 13485 gibi) medikal ve veteriner ürünlerin teknik dosyalarının veya ruhsat dosyalarının Türkçe olarak bulundurulması veya sunulması gerekmektedir.

Bunların yanı sıra mal alım ihalelerinde teklif edilen ürünlerin teknik özelliklerini gösteren broşür veya katalogların Türkçe çevirileri de istenmektedir.

Tüm bu yasal zorunlulukların ötesinde ürünlerin daha iyi tanıtılmasına ve anlatılmasına yardımcı olan diğer broşür, katalog, bilimsel çalışma raporu, sunu ve video gibi çeşitli kaynakların Türkçeleştirilmesi pazarlama açısından avantaj sağlayacaktır.